Polityka prywatności
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest PHOerster - Łukasz Foerster z siedzibą w Świętochłowicach zwany dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe Administratora – adres e-mail: lukasz@phoerster.pl 
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach: 
    a.sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Administratora -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    b. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
    c. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem i jej realizacji, w tym także uprawnień z tytułu rękojmi/gwarancji, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:
    a) podmioty świadczące usługi dostawy produktów (w tym fotoalbumów, odbitek, itp.),
    b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
    c) organy publiczne, instytucje uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji za pomocą poczty elektronicznej lukasz@phoerster.pl. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Regulamin cookies
1. Strona www.phoerster.pl nie zbiera automatycznie żadnych informacji z wyjątkiem tych, które zawarte są w plikach cookies.
2. Pliki cookies są wykorzystywane tylko i wyłącznie do dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies strona rozpozna urządzenie, na którym ma zostać wyświetlona i odpowiednio się na nim pojawi dopasowana do indywidualnych potrzeb użytkownika. Cookies ułatwiają także działanie oraz przyspieszają działanie strony.
3. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www, zapisywane w urządzeniu użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających zalogowania, reklam oraz do monitorowania aktywności odwiedzających.
4. Strona www.phoerster.pl stosuje dwa rodzaje plików cookies: stałe pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Cookies tego rodzaju są zachowane na twardym dysku użytkownika w celu określenia, którzy użytkownicy strony są nowi, a którzy powracający oraz sesyjne, które są plikami tymczasowymi i pozostają w urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie cookies. Można jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby cookies były blokowane w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. 
Powrót na górę